เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE

  น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE 
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  0W-40 ขนาด 4 + 1 ลิตร

  ราคา 2,890 บาท

 • น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE

  น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE 
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  5W-30 ขนาด 4 + 1 ลิตร

  ราคา 2,850 บาท

 • น้ำมันเครื่อง Castrol Magnatec

  น้ำมันเครื่อง Castrol Magnatec 
  กึ่งสังเคราะห์ (เบนซิน)
  10W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 1,280 บาท

 • น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE Pickup

  น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE Pickup
  สังเคราะห์แท้ 100 % (ดีเซล)
  5W-30 ขนาด 6 ลิตร + 1 ลิตร

  ราคา 2,795 บาท

 • น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE Pickup

  น้ำมันเครื่อง Castrol EDGE Pickup
  กึ่งสังเคราะห์แท้ (ดีเซล)
  10W-30 ขนาด 6 ลิตร + 1 ลิตร

  ราคา 1,300 บาท