เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • Mobil 1 Excellent Wear Protection

  Mobil 1 Excellent Wear Protection

  เยี่ยมยอดในการขับขี่

  5W-50 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,450 บาท

 • Mobil 1 Ultimate All-Round Performance

  Mobil 1 Ultimate All-Round Performance  

  ที่สุดแห่งสมรรถนะทุกด้าน

  0W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,590 บาท

 • Mobil 1 Super 2000

  Mobil 1 Super 2000

  ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์

  10W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 1,150 บาท

 • Mobil 1 Super 2000 Turbospeed

  Mobil 1 Super 2000 Turbospeed

  ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์ 

  10W-30 ขนาด 6 ลิตร

  ราคา 1,050 บาท