เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า

  น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  0W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,390 บาท

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7

  น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7
  กึ่งสังเคราะห์แท้ (เบนซิน)
  5W- 40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 940 บาท

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7 G

  น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7 G
  กึ่งสังเคราะห์แท้  (GAS)
  10W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 940 บาท

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า

  น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  5W-40 ขนาด 6 ลิตร

  ราคา 2,550 บาท

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7

  น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX7
  กึ่งสังเคราะห์แท้ (ดีเซล)
  10W- 30 ขนาด 6 ลิตร

  ราคา 990 บาท