เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • SUSTINA 0W-50

  น้ำมันเครื่อง SUSTINA 0W-50

  - น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน สังเคราะห์100% 
  - W-Base และ ZP Technology มาตรฐานสูงสุด
  - สำหรับรถยนต์เบนซินที่มีการใช้งานหนักที่รอบสูง
  - ความหนืด SAE 0W-50
  - มาตรฐาน API SN
  - ขนาดบรรจุ 4ลิตร

  ราคา 2,550 บาท

 • SUSTINA 0W-20

  น้ำมันเครื่อง SUSTINA 0W-20


  - น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน สังเคราะห์100% 
  - W-Base และ ZP Technology มาตรฐานสูงสุด
  - สำหรับรถอีโคคาร์ และรถเบนซินรุ่นใหม่ที่แนะนำ ให้ใช้ความหนืดนี้
  - ความหนืด SAE 0W-20
  - มาตรฐาน API SN,ILSAC GF-5
  - ขนาดบรรจุ 4ลิตร

  ราคา 1,650 บาท

 • SUSTINA 5W-30

  น้ำมันเครื่อง SUSTINA 5W-30

  - น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน สังเคราะห์100%
  - W-Base และ ZP Technology มาตรฐานสูงสุด
  - สำหรับรถเบนซินรุ่นใหม่ที่แนะนำ ให้ใช้ความหนืดนี้
  - ความหนืด SAE 5W-30
  - มาตรฐาน API SN,ILSAC GF-5
  - ขนาดบรรจุ 4 ลิตร

  ราคา 2,250 บาท

 • SUSTINA 5W-40

  น้ำมันเครื่อง SUSTINA 5W-40

  - น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน สังเคราะห์100%
  - W-Base และ ZP Technology มาตรฐานสูงสุด
  - สำหรับรถเบนซินรุ่นใหม่ที่แนะนำ ให้ใช้ความหนืดนี้
  - ความหนืด SAE 5W-40
  - มาตรฐาน API SN,ILSAC GF-5
  - ขนาดบรรจุ 4 ลิตร

  ราคา 2,250 บาท