เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • พีที แมกซ์นิตรอน ซินเธติก 20000

  น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน ซินเธติก 20000

  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  5W-30 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 1,680 บาท

 • พีที แมกซ์นิตรอน เซมิ ซินเธติก 15000

  น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน เซมิ ซินเธติก 15000

  กึ่งสังเคราะห์ (เบนซิน)
  10W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 850 บาท

 • พีที แมกซ์นิตรอนไฮ คอมมอนแรล

  น้ำมันเครื่อง  พีที แมกซ์นิตรอนไฮ คอมมอนแรล

  กึ่งสังเคราะห์ (ดีเซล)
  10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร

  ราคา 1,050 บาท