แบตเตอรี่ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งเก็บและจ่ายกระแสไฟ สามารถทำปฏิกิริยาเคมีภายในจนทำให้เกิดไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังงานไฟฟ้าของรถ เมื่อไดร์ชาร์จซึ่ง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันไฟที่แบตเตอรี่จะถูกดึงมาใช้แทน แบตเตอรี่คือแหล่งที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้รถยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่นระบบจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ท รวมทั้งยังป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกด้วย เช่น ไฟส่องสว่าง เครื่องเสียง ทีวี ฯลฯ Autobacs จึงเลือกสรรแต่แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเพื่อบริการคนรักรถเช่นคุณ

 • BOSCH SM Mega Power Silver

  ชื่อรุ่น :  Bosch SM Mega Power Silver 555.035
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  DIN55L
    :  
  ราคา :  3,900
 • BOSCH AM Hightec Silver AMS

  ชื่อรุ่น :  Bosch AM Hightec Silver AMS 575.065
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  DIN75
       
  ราคา :  5,100
 • BOSCH SM Mega Power

  ชื่อรุ่น :  Bosch SM Mega Power 60044
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  DIN100
    :  
  ราคา :  5,600
 • BOSCH SM Mega Power

  ชื่อรุ่น :  Bosch SM Mega Power
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  40B20R
       40B20L
  ราคา :  2,600
 • BOSCH SM Mega Power

  ชื่อรุ่น :  Bosch SM Mega Power
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  65B24R
       65B24L
  ราคา :  3,000
 • BOSCH SM Mega Power

  ชื่อรุ่น :  Bosch SM Mega Power
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  
       90D26L
  ราคา :  4,200
 • S5 Mega Power Silver

  ชื่อรุ่น :  Bosch S5 Mega Power Silver
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  DIN74R
       
  ราคา :  4,900