เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • Valvoline Synpower

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Synpower
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  5W-30 ขนาด 4+1 ลิตร

  ราคา 2,295 บาท

 • Valvoline Max Life

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Max Life
  กึ่งสังเคราะห์แท้  (เบนซิน)
  10W-40 ขนาด 4+1 ลิตร

  ราคา 1,250 บาท

 • Valvoline Diesel Synthetic

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Diesel Synthetic
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  5W-40 ขนาด 6+1 ลิตร

  ราคา 2,460 บาท

 • Valvoline Power Commonrail

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Power Commonrail
  กึ่งสังเคราะห์แท้  (ดีเซล)
  10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร

  ราคา 1,250 บาท

 • Valvoline Diesel Synthetic

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Diesel Synthetic
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  5W-30 ขนาด 6+1 ลิตร

  ราคา 2,460 บาท

 • Valvoline Maxlife Diesel

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Diesel Synthetic
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  10W-40 ขนาด  6+1 ลิตร

  ราคา 2,000 บาท

 • Valvoline Synpower ECO

  น้ำมันเครื่อง Valvoline Synpower ECO
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  0W-20 ขนาด 3+1 ลิตร

  ราคา 1,050 บาท