เสนอพื้นที่เช่า

เสนอพื้นที่ให้เช่า 

ติดต่อ คุณ ฐาปน์ณัฐ โพธิศิริ

 

โทร 065-7291707  หรือ 0 2295 0730-7 ต่อ 209 

หรือ ส่งอีเมลล์ได้ที่ thapanat.ph@autobacs.co.th