โปรโมชั่น 30 ต.ค. 60 - 14 ม.ค. 61

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ PT

PT Maxnitron 5W-30 ลด 20% 
จากราคาปกติ 1,680 บาท ลดเหลือ 1,344 บาท

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ Valvoline

MaxLift Diesel 10W-40 ลด 10%
จากราคาปกติ 2,000 บาท ลดเหลือ 1,800 บาท

Diesel Synthetic 5W-40 ลด 10%
จากราคาปกติ 2,460 บาท ลดเหลือ 2,214 บาท

Syn Power 5W-30 ลด 10%
จากราคาปกติ 2,295 บาท ลดเหลือ 2,066 บาท