1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

โปรโมชั่นยาง ที่ออโต้แบคส์ 

รับประกันยาง จากการขับขี่ “บาด-บวม-แตก-ตา ” นาน 1 ปี เมื่อซื้อครบ 4 เส้นและตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

พร้อมบริการหลังการขาย : สลับยาง-ถ่วงล้อ / ปะยาง / เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุการใช้งาน หรือ 50,000 กิโล

สาหรับสมาชิกบัตร Maxcard เมื่อซื้อยางราคาปกติ ครบ 4 เส้น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด

เลือกรับสิทธิ์ ผ่อนยาง 0% (ต้องทิ้งยางเก่าไว้ที่ร้าน)
ยอดซื้อยาง 0 - 4,999 บาท          ไม่สามารถผ่อนได้
ยอดซื้อยาง 5,000-9,999 บาท      ผ่อนยางได้ 0% 4 เดือน 
ยอดซื้อยาง 10,000-19,999 บาท   ผ่อนยางได้ 0% 6 เดือน 
ยอดซื้อยาง ตั้งแต่ 20,000 บาท       ผ่อนยางได้ 0% 10 เดือน 

หรือเลือก เทิร์นยางเก่า

ขนาด 13-15" รับส่วนลด 400 บาท/4เส้น
ขนาด 16-17" รับส่วนลด 600 บาท/4เส้น
ขนาด18-22" รับส่วนลด 800 บาท/4เส้น

3.) สาหรับลูกค้าไม่มีบัตร Max card
ร้บส่วนลด ซื้อยางจากราคาปกติ 2%

หมายเหตุ : โปรโมรชั่นสา หรับสินคา้ ราคาปรกติ ไม่สามารถใชร้ ่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได ้