4 จุดบอดจากรถบรรทุก มาให้เพื่อนๆระมัดระวังกันไว้ครับ


จาก ข้อมูลของ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

ผู้อํานวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ.2556 (Global Status Report on Road Safety 2013) ซึ่งจัดทําโดยองค์การอนามัยโลกพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยคนไทยเสียชีวิตถึง 38.1 คนต่อประชากร100,000 คน รองจากประเทศเกาะนีอูเอ และสาธารณรัฐโดมินิกันและนอกนากรถจักรยานยนต์จะครองแชมป์ในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแล้วรถบรรทุกก็มีสถิติของความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากไม่แพ้กันดังนั้นเพื่อ เป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติวันนี้เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดบอดของรถบรรทุกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติบนท้องถนนค่ะ

ซึ่งจุดบอดของรถบรรทุกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมี 4 จุดด้วยกันดังนี้

จุดที่ 1 ด้านหน้ารถ หากเป็นเด็กเล็กยืนบริเวณหน้ารถตรงเงาดําก็จะทําให้คนขับไม่เห็นเด็กหรือแม้กระทั่งเป็นรถยนต์คันเล็กคนขับรถบรรทุกก็ไม่สามารถมองมองเห็นได้อย่างชัดเจนดังนั้นคนขับรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า3-4ช่วงคันของรถยนต์

จุดที่ 2 ด้านขวาตรงเงาดําของรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกก็จะไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งขนาบข้างมาทางด้านขวาซึ่งเขาจะเห็นก็ต่อเมื่อเราขับรถเลยหน้าเขาหรือเทียบเท่าหน้ารถดังนั้นเป็นไปได้เราควรขับรถให้ห่างจากบริเวณนี้

จุดที่ 3 ฝั่งซ้ายของรถบรรทุก ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่น่ากลัวที่สุดเรื่องจากเป็นมุมที่คนขับมีโอกาสเห็นรถคันอื่นได้น้อยมาก และจะเห็นก็แค่เพียงมุมเล็กๆ เท่านั้น ดังนั้นคนขับรถบรรทุกและคนที่ขับรถมาช้างๆรถบรรทุกควรระมัดระวังให้มาก หรือเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นมาชิดบริเวณดังกล่าว

จุดที่ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายคือด้านหลังหลังรถบรรทุกซึ่งคนขับรถบรรทุกก็จะไม่เห็นด้านหลังอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ขับรถยนต์ตามหลังรถบรรทุกจึงควรเว้นระยะห่างของรถไว้อย่างน้อย 20-25 คันของระยะรถยนต์ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกจึงควรศึกษาเหล่าบรรดาจุดเสี่ยงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตตนเองและเพื่อน ร่วมทางบนท้องถนนค่ะ

อย่าลืมนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณMongkol Sakul