เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • GE Silver (240085)

  GE Silver
  สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
  10W-40 ขนาด 4 ลิตร
  AB Code  240085
  ราคา 730 บาท

 • D3 Turbo Plus (240087)

  D3 Turbo Plus
  สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  10W-30 ขนาด 6 ลิตร
  AB Code  240087
  ราคา 940 บาท

 • GE Platinum

  GE Platinum
  สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
  5W-30 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,290 บาท

  (แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท)

 • Gold

  Gold
  สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  5W-30 ขนาด 6 ลิตร + 1 ลิตร

  ราคา 2,450 บาท

  (แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท)