แบตเตอรี่ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งเก็บและจ่ายกระแสไฟ สามารถทำปฏิกิริยาเคมีภายในจนทำให้เกิดไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังงานไฟฟ้าของรถ เมื่อไดร์ชาร์จซึ่ง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันไฟที่แบตเตอรี่จะถูกดึงมาใช้แทน แบตเตอรี่คือแหล่งที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้รถยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่นระบบจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ท รวมทั้งยังป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกด้วย เช่น ไฟส่องสว่าง เครื่องเสียง ทีวี ฯลฯ Autobacs จึงเลือกสรรแต่แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเพื่อบริการคนรักรถเช่นคุณ

 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  40ฺB19R
       40ฺB19L
  ราคา :  2,400
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  46B24R
       46B24L
  ราคา :  2,880
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  55D23R
       55D23L
  ราคา :  3,200
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  80D26R
       80D26L
  ราคา :  3,650
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  
       75D31L
  ราคา :  4,150
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  95D31R
       95D31L
  ราคา :  3,630
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi MF Series 
  ประเภท :  ชนิดกึ่งแห้ง
       
       
  CODE :  105D31R
       105D31L
  ราคา :  4,290