แบตเตอรี่ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งเก็บและจ่ายกระแสไฟ สามารถทำปฏิกิริยาเคมีภายในจนทำให้เกิดไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังงานไฟฟ้าของรถ เมื่อไดร์ชาร์จซึ่ง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันไฟที่แบตเตอรี่จะถูกดึงมาใช้แทน แบตเตอรี่คือแหล่งที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้รถยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่นระบบจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ท รวมทั้งยังป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกด้วย เช่น ไฟส่องสว่าง เครื่องเสียง ทีวี ฯลฯ Autobacs จึงเลือกสรรแต่แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเพื่อบริการคนรักรถเช่นคุณ

 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi Premium Series (HP)
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  60B24R
       60B24L
  ราคา :  3,850
 • แบตเตอร์รี่ Hitachi

  ชื่อรุ่น :  Hitachi Premium Series (HP)
  ประเภท :  ชนิดแห้ง
       
       
  CODE :  
       90D26L
  ราคา :  5,250