เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • Motul H-TECT 100 Plus

  น้ำมันเครื่อง Motul H-TECT 100 Plus
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  5W-30 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,000 บาท

 • Motul H-TECT 100 Plus

  น้ำมันเครื่อง Motul H-TECT 100 Plus
  สังเคราะห์แท้ 100% (เบนซิน)
  0W-20 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,000 บาท

 • Motul Multipower Plus

  น้ำมันเครื่อง Motul Multipower Plus
  กึ่งสังเคราะห์แท้ (เบนซิน)
  10W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 1,200 บาท

 • Motul CRDi Diesel

  น้ำมันเครื่อง Motul CRDi Diesel
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  5W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,000 บาท

 • Motul CRDi Plus

  น้ำมันเครื่อง Motul CRDi Plus
  สังเคราะห์แท้ 100% (ดีเซล)
  5W-30 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,000 บาท