เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการหล่อลื่น การระบายความร้อน การป้องกันสนิม และการชะล้างทำความสะอาด ฯลฯ จึงมีสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้ทดสอบ และตั้งมาตรฐาน หรือ เกรดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

 • PTT Performa Super Synthetic

  น้ำมันเครื่อง PTT Performa Super Synthetic

  0W-40 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,470 บาท

  (แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท)

 • PTT Performa Racing Synthetic

  น้ำมันเครื่อง PTT Performa Racing Synthetic

  5W-50 ขนาด 4 ลิตร

  ราคา 2,350 บาท

  (แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท)