โปรโมชั่น 22 มี.ค. 6 พ.ค. 61

รับประกันยางจากการใช้งานปกติ 1 ปี

1 เมื่อลูกค้าเปลี่ยนยาง 4 เส้น

2 รับประกันยาง 1 ปี หรือ ระยะทางวิ่ง 25,000 กม. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

3 เปลี่ยนยางใหม่เมื่อเสียหายจากการขับขี่จนซ่อมไม่ได้

4 เปลี่ยนยางให้ใหม่สูงสุด 4 เส้นต่อใบเสร็จรับเงิน

5 ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากยาง ที่เข้าเงื่อนไขเปลี่ยนยางใหม่ดังนี้

- บาด โดยของมีคม

- บวมจากการกระแทกอย่างรุนแรง

- ขับเบียดฟุตบาท หรือขอบทาง

- ยางแตกอันเนื่องจากของมีคม

- ตำโดยวัสดุมีคมต่างๆ

6 ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากยาง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนยางใหม่ดังนี้

- ใช้งานผิดประเภท

- ยางสึกไม่เท่ากัน หรือ สึกเป็นบั้งๆ

- บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา

- รถดัดแปลง โหลดเตี้ย

- รถที่มีการปรับแต่งช่วงล่าง

 

 

ผ่อนยาง 0% สูงสุด 10 เดือน

เฉพาะบัตรเครดิตในเครือ KTC และ KRUNGSRI เท่านั้น

 

ผ่อนยาง 0% สูงสุด 6 เดือน

สำหรับบัตรเครดิตอื่นๆ