โปรโมชั่น 22 มี.ค. 6 พ.ค. 61

ซื้อยาง ครบ 4 เส้น

YOKOHAMA 
รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน พีที สูงสุด 1,000.-
ขนาด 13"-14" รับ 400.-
        15"-16"
รับ 600.-
        17"
ขึ้นไป รับ 1,000.-


MICHELIN
รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน สูงสุด 800.-
ขนาด 13"-14" รับ 300.-
        15"-16"
รับ 500.-
        17"       
รับ 600.-
        18"
ขึ้นไป รับ 800.-

*หมายเหตุ - โปรโมชั่นผ่อนยาง 0% ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นยาง YOKOHAMA ได้ 
              -
ของแถมบัตรน้ำมันมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
              -
ของแถมทุกรายการไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
              -
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า