โปรโมชั่น 22 มี.ค. - 6 พ.ค. 61

โปรโมชั่น น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง PT Maxnitron Semi Synthetic15000  10W-40 ราคาเริ่มต้น 799.-ฟรี! กรองน้ำมันเครื่อง+แหวนรองอ่าง

น้ำมันเครื่อง PT PT Maxnitron2000 5W-30 ราคา 1,680.- ฟรี! บัตรเติมน้ำมัน พีที มูลค่า 500.-

น้ำมันเครื่อง Valvoline (Syn Power 5W-30 , Diesel Synthetic 5W-30 , Diesel Synthetic 5W-40) ฟรี! ม่านบังแดดกระจกหน้า มูลค่า 299.-

น้ำมันเครื่อง Valvoline (Max Life 10W-40 , Syn Power 0W-20 , Max Life Diesel 10W-40 , Power Commonrial 10W-30 ) ฟรี! แก้วน้ำ Manchester City มูลค่า 129.-

 

น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์แท้100% 

ฟรี! กรองน้ำมันเครื่อง DENSO
(ยกเว้น น้ำมันเครื่อง PT Maxnitron2000 5W-30)