โปรโมชั่น 15 ม.ค. 61 - 21 มี.ค. 61

รับประกันยางจากการใช้งานปกติ 1 ปี
1 เมื่อลูกค้าเปลี่ยนยาง 4 เส้น
2 รับประกันยาง 1 ปี หรือ ระยะทางวิ่ง 25,000 กม. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
3 เปลี่ยนยางใหม่เมื่อเสียหายจากการขับขี่จนซ่อมไม่ได้
4 เปลี่ยนยางให้ใหม่สูงสุด 4 เส้นต่อใบเสร็จรับเงิน
5 ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากยาง ที่เข้าเงื่อนไขเปลี่ยนยางใหม่ดังนี้
- บาด โดยของมีคม
- บวมจากการกระแทกอย่างรุนแรง
- ขับเบียดฟุตบาท หรือขอบทาง
- ยางแตกอันเนื่องจากของมีคม
- ตำโดยวัสดุมีคมต่างๆ
6 ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากยาง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนยางใหม่ดังนี้
- ใช้งานผิดประเภท
- ยางสึกไม่เท่ากัน หรือ สึกเป็นบั้งๆ
- บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา
- รถดัดแปลง โหลดเตี้ย
- รถที่มีการปรับแต่งช่วงล่าง