โปรโมชั่น 15 ม.ค. 61 - 21 มี.ค. 61

ซื้อยางครบ 4 เส้น

สามารถเลือกรับโปรโมชั่น 

 

ผ่อนยาง 0% สูงสุด 10 เดือน กรณีผ่อนกับบัตรเครดิต KTC เท่านั้น 
ผ่อนยาง 0% สูงสุด 6 เดือน สำหรับบัตรเครดิตอื่นๆ

 

เทิร์นยางเก่าสูงสุด 1,500 บาท
เทิร์นยางเก่าขนาด 13”-14” มีค่า 800บาท,
15”-16” มีค่า 1,200บาท,
17”ขึ้นไป มีค่า 1,500บาท


หรือเลือก เทิร์นยางเก่า สูงสุด 1,500 บาท
เทิร์นยางเก่าขนาด 13”-14” มีค่า 800บาท,
15”-16” มีค่า 1,200บาท,
17”ขึ้นไป มีค่า 1,500บาท