ผ่อนได้ 0% ทั้งซ่อม ทั้งผ่อน

ซื้อสินค้าที่ออโต้แบคส์ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ผ่อน 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

1. ซื้อน้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่/ซ่อมบำรุง(ช่วงล่าง) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% ได้ 6 เดือน

2. ซื้อยางราคาปกติ ครบ 4 เส้น ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน