แนะนำสินค้า GS Battery

GS Battery แบตพลังอึด

Maintenance Free แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล

- กำลังไปสตาร์ทสูง

- พร้อมใช้งานได้ทันที

- ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน (*กรณีใช้งานหนัดควรดูแลระดับน้ำกลั่นทุกๆ 1 ปี)

 

ราคาเริ่มต้น ลูกละ 2,200 บาท 

 

ฟรี!! ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ด้วยเครื่อง Midtronics Battery Tester