แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด-ปิด ร้านสาขาคู้บอน จรัญสนิทวงศ์ และลาดพร้าว101

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาทำการ 3 สาขา ได้แก่ สาขาคู้บอน, จรัญสนิทวงศ์, ลาดพร้าว101

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – พฤหัสบดี

10:00 – 19:00 น.

ศุกร์ – อาทิตย์   และวันหยุดนักขัตฤกษ์

10:00 – 20:00 น.

กำหนดเริ่มใช้เวลาใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่  16  กันยายน  2559  เป็นต้นไป

 

สอบถามเพิ่มเติม

สาขาคู้บอน          02-184-2413-4

สาขาจรัญสนิทวงศ์   02-864-0130-1

สาขาลาดพร้าว101  02-370-3270-1